md-medicaldata


Go to content

Main menu:

 

 

 

 

 

 

 

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
61
MD : Medical Data : medicinska revija = medical review / glavni i odgovorni urednik Dušan Lalošević. - Vol. 1, no. 1 (2009)- . - Zemun : Udruženje za kulturu povezivanja Most Art Jugoslavija ; Novi Sad : Pasterovo društvo, 2009- (Beograd : Scripta Internacional). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.md-medicaldata.com. - Tri puta godišnje.

ISSN 1821-1585 = MD. Medical Data
COBISS.SR-ID 158558988


Pretplata/Subscriptions

PRETPLATA ZA ŠTAMPANO IZDANJE
SUBSCRIPTIONS

 

Godišnja pretplata na naš časopis u 2020. godini iznosi 6.000.00 dinara.

Pretplatnici na naš časopis, koji na ovaj način dobijaju štampane primerke četiri broja, imaju pravo na objavljivanje 2 rada u toku kalendarske godine.

Uplata se vrši na tekući račun izdavača:
Udruženje za kulturu povezivanja MOST ART JUGOSLAVIJA Zemun, Prvomajska 36 br. 150-45303-29

Naslovna | Revija | Galerija | Dešavanja | Instrukcije | Redakcija | Izdavač | Prijatelji sajta | Saradnja | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu