md-medicaldata


Go to content

Main menu:

 

 

 

 

 

 

 

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
61
MD : Medical Data : medicinska revija = medical review / glavni i odgovorni urednik Dušan Lalošević. - Vol. 1, no. 1 (2009)- . - Zemun : Udruženje za kulturu povezivanja Most Art Jugoslavija ; Novi Sad : Pasterovo društvo, 2009- (Beograd : Scripta Internacional). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.md-medicaldata.com. - Tri puta godišnje.

ISSN 1821-1585 = MD. Medical Data
COBISS.SR-ID 158558988


Pretplata/Subscriptions

 

Minimum uslova za objavljivanje rada, osim odobrenja naših recenzenata, je uplata iznosa od 4.000,00 dinara (50 eura za autore iz inostranstva) kao Priloga izdavanju časopisa, sa kojim bismo pokrili bar deo izdavačkih troškova - grafičke produkcije, internet postavke, UDK broja, i poštanskih troškova.

Fizička lica, autori i prijatelji časopisa mogu nas podržati uplatom Priloga-donacije za izdavanje časopisa na tekući račun br. 150-45303-29. (Šifra 289)

Primalac: Udruženje MOST ART JUGOSLAVIJA Zemun, Prvomajska 36

Naslovna | Revija | Galerija | Dešavanja | Instrukcije | Redakcija | Izdavač | Prijatelji sajta | Saradnja | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu